STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości do kandydatów na urząd Prezydenta RP

Jednym z fundamentów stabilnego rozwoju gospodarczego jest jakość stanowionego prawa. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wiele można w tym zakresie poprawić. Z badań wynika, że niejasne i trudne do interpretacji przepisy są od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier w rozwoju ich działalności. Niepewność zmian legislacyjnych, ograniczony zakres konsultacji oraz krótki czas między uchwaleniem, a terminem wejścia w życie są poważnym hamulcem dla procesów inwestycyjnych. Ograniczając tym samy tworzenie nowych miejsc pracy.

Polska stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, związanym z odbudową gospodarki po pandemii koronawirusa. Międzynarodowe stosunki handlowe, przepływy kapitałowe i globalne łańcuchy wartości, w nowej rzeczywistości nie będą wyglądały już tak samo, jak u progu 2020 roku. W tych warunkach konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł konkurencyjnych przewag i sposób na wzrost.

W związku z powyższym zwracamy się do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o złożenie następującej deklaracji.

„W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję się do dbania o wysoki standard stanowienia prawa gospodarczego i będę przestrzegał następujących zasad:

  1. Ustawa nie może pogarszać warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Ustawa musi być skonsultowana z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców, także jeżeli jest projektem poselskim.
  3. Ustawa musi mieć zachowane vacatio legis umożliwiające przedsiębiorcom jej wdrożenie, nie krótsze niż 3 miesiące.

Dopełnienie powyższych zasad będzie warunkiem koniecznym do podpisania ustawy przez Prezydenta RP.

Podejmę także inicjatywy legislacyjną, aby wprowadzanie nowych i podnoszenie obecnych podatków i parapodatków wymagało uzyskania większości 3/5 głosów w Sejmie.”

Wyrażamy głębokie przekonanie, że podjęcie oraz wypełnienie takiego zobowiązania przez Prezydenta RP w znaczący sposób przyczyni się do poprawy standardów legislacyjnych w Polsce, a tym samym zagwarantuje korzystne warunki do dalszego rozwoju ekonomicznego naszego kraju.