STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości: konieczne tworzenie odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania sektora bankowego w Polsce

  • Polska przedsiębiorczość potrzebuje silnego, stabilnego i efektywnego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem na tym rynku roli sektora bankowego.
  • Banki w Polsce odpowiadają za ponad 75% finansowania zewnętrznego polskich firm, stanowiąc często jedyną możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych podmiotów, które nie mają dostępu do innych form pozyskania kapitału.
  • Rada Przedsiębiorczości z niepokojem obserwuje rosnące w ostatnim okresie ryzyko zmniejszenia się potencjału sektora bankowego do kredytowania polskiej gospodarki jako skutku stosowania nieprawidłowych rozwiązań regulacyjnych i prawnych wobec banków.

W celu przyspieszenia wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 należy stworzyć zachęty dla zwiększenia skali prywatnych inwestycji, w tym inwestycji w projekty dotyczące przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, ochrony wody i efektywności jej wykorzystania, poprawy efektywności wytwarzania energii, jej magazynowania, dystrybucji i wykorzystywania.

Polskiej gospodarce i przedsiębiorstwom potrzebne są zwiększone inwestycje wzmacniające potencjał rozwojowy i dające szansę na unowocześnienie aparatu wytwórczego oraz budowę nowoczesnej infrastruktury.

Dlatego Rada Przedsiębiorczości uważa za uzasadnione:

  • zmniejszenie obciążeń fiskalnych stosowanych wobec banków, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia podatkowych bodźców dla instytucji finansowych w celu zwiększenia kredytowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i przekształcenia ich sposobu działania w kierunku bardziej zrównoważonej ekonomii;
  • odstąpienie od coraz częstszej praktyki regulatorów polegającej na stosowaniu podwójnego opodatkowania poprzez naliczanie podatku dochodowego od podatków sektorowych;
  • podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie pytań skierowanych do niego na kanwie procesów dotyczących kredytów frankowych, z uwzględnieniem znaczenia ekonomicznego takich podstawowych pojęć jak stopa procentowa, kurs walutowy i odpłatność za kapitał, które mają znaczenie dla stabilności i pewności całego obrotu gospodarczego;
  • wprowadzenie nowych instrumentów umożliwiających wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji jako narzędzi ułatwiających dostęp do kredytu restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorców;
  • usprawnienie instrumentów umożliwiających restrukturyzację finansową zadłużonych przedsiębiorstw oraz pozwalających na zmniejszenie portfela złych kredytów w bankach, w szczególności poprzez udrożnienie restrukturyzacji sądowej przy okazji implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy.

Niepodjęcie działań służących zwiększeniu finansowania inwestycji na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw i unowocześniania gospodarki, może spowodować zaprzepaszczenie dorobku ostatnich 30 lat i utratę szansy rozwojowej dla młodszych generacji Polaków.