STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie pomysłu rozszerzenia katalogu podatników CIT

Rada Przedsiębiorczości spotkała się w ostatnich dniach z Ministrem Finansów, Tadeuszem Kościńskim i wyraziła zaniepokojenie skutkami wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych. Spółki te są w olbrzymiej większości spółkami funkcjonującymi w sektorze MŚP i nie są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej. Rada zaapelowała o dalsze rozmowy prowadzące do rezygnacji z tych planów. Minister Kościński przyjął do wiadomości zgłaszane przez Radę Przedsiębiorczości wątpliwości, strony ustaliły, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się nadchodzącym tygodniu.

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją (pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 roku). Rada Przedsiębiorczości deklaruje w tym zakresie pełną gotowość  do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz wszystkimi stronami sceny politycznej. Radę Przedsiębiorczości tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.