STANOWISKA
V

Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości

My, niżej podpisani szefowie największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce, kierując się odpowiedzialnością za los Polaków, zagrożonych pandemią i recesją gospodarczą, uznajemy za konieczność reaktywowanie Rady Przedsiębiorczości powołanej pierwotnie 17 listopada 2003 r.

Sygnatariusze Rady Przedsiębiorczości wychodzą z założenia, że nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań. Nie ma czasu na spory, dyskusje i politykowanie.

Rada deklaruje tworzyć forum wymiany poglądów w kontekście opisanych problemów oraz przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań, które będą przedkładane konstytucyjnym organom państwa oraz rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego.

Deklarujemy pełną współpracę z Rządem i Premierem RP, a także ze wszystkimi stronami sceny politycznej, w zakresie zgłaszania i wdrażania konstruktywnych i efektywnych rozwiązań ratunkowych.

Obecnie obowiązujące przepisy są nieadekwatne do wyzwań. Zaproponowana przez Rząd Tarcza Antykryzysowa to dobry kierunek działań, jednak daleko niewystarczający. Rozumiemy, że musi on być jak najszybciej uchwalony przez Parlament. Dlatego apelujemy o rozszerzenie tej ustawy o systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i pracowników – należy jak najszybciej przystąpić do prac legislacyjnych uzupełniających Tarczę Antykryzysową.

Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw.

Kryzys zdrowotny i gospodarczy będzie miał wpływ na życie milionów Polaków. Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy i dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw. 2 Kilka dni temu amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley przedstawił prognozę dla polskiej gospodarki, przewidując spadek PKB między 3,6 % a 5,6 % w zależności od tego, jaki będzie ostateczny kształt rządowego pakietu antykryzysowego i przebieg samej pandemii.

Branże, które potrzebują natychmiast pomocy to usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, przemysł motoryzacyjny, wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa, ale także sklepy przemysłowe i branżowe. Jest tylko kwestią czasu, gdy przerwy w łańcuchu dostaw oraz powszechna kwarantanna dotkną również polski przemysł oraz wszystkie pozostałe sektory gospodarki.

Kryzys powinien być łagodzony przez wsparcie rządu skierowane w pierwszej kolejności do mikroprzedsiębiorstw i MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ale także do sektora dużych przedsiębiorstw. Aby być skuteczną, operacja ta musi przyjąć rozmiary niespotykane od czasów II Wojny Światowej, o czym wyraźnie mówią w swoich wystąpieniach przywódcy największych gospodarek UE, a także Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii.

Sygnatariusze deklarują swój bezpośredni udział w implementacji rozwiązań. Kluczowym jest niezwłoczne wprowadzenie w życie niezbędnych decyzji. Obecnie obowiązujące przepisy są nieadekwatne do wyzwań.

Sygnatariusze Rady Przedsiębiorczości zgodnie podkreślają, że jej skład powinien być systematycznie poszerzany o szczególnie aktywne organizacje gospodarcze, działające w skali kraju lub regionu.