STANOWISKA
V

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości wobec działań KRRiT wymierzonych w kanał TVN Style

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości
Rekoncesja jako narzędzie walki ideologicznej

Oświadczenie członków Rady Przedsiębiorczości zostało skierowane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a jego treść publikujemy poniżej:

„Brak decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie TVN Style to wroga bezczynność.

Rada Przedsiębiorczości wyraża sprzeciw wobec działań KRRiT wymierzonych w kanał TVN Style należący do TVN Warner Bros. Discovery.

KRRiT od dziesięciu miesięcy nie podejmuje decyzji w sprawie przyznania koncesji dla kanału TVN Style. Takie zachowania regulatora generują straty dla operatorów telewizyjnych, prowadzą do rosnącej niepewności wśród reklamodawców, pracowników i widzów stacji TVN Style. To już siódme postępowanie rekoncesyjne wobec kanałów grupy TVN w ostatnich trzech latach, w którym KRRiT wykazuje się wrogą bezczynnością.

Firma TVN Warner Bros. Discovery spełnia wszystkie wymogi prawne niezbędne do prowadzenia działalności w Polsce. Prawidłowość jej struktury właścicielskiej potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2023. Zasadność wyroku potwierdziła również sama KRRiT, przyznając w swojej obecnej kadencji cztery koncesje na nadawanie kanałom grupy, takim jak TVN, TVN Turbo, TVN International i HGTV. Od czasu przyznania poprzednich koncesji, struktura firmy nie uległa zmianie. Tymczasem, przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, ponownie atakuje TVN, podobnie jak robił to jego poprzednik w zakończonych postępowaniach rekoncesyjnych m.in. dla kanałów TVN7 i TVN24.

Odbieramy działania KRRiT jako celowe oraz dyskryminujące wobec określonego podmiotu gospodarczego i rażące przekroczenie kompetencji regulatora. Postrzegamy je jako część kampanii wymierzonych przeciw niezależnym mediom, widocznej w formie wysokich kar pieniężnych nakładanych arbitralnie przez Macieja Świrskiego na takie media jak Radio Zet, Tok FM i TVN24. Jako przedsiębiorcy żądamy powstrzymania się KRRiT i jej przewodniczącego od ideologicznie motywowanych ataków na spółki medialne.

Domagamy się, aby instytucje działały w ramach obowiązującego prawa, traktowały wszystkie podmioty na równych zasadach i na podstawie transparentnych przesłanek. Od konstytucyjnych organów państwa oczekujemy realizacji obowiązków, które nakłada na nie Konstytucja RP. Zgodnie z nią, KRRiT ma stać na straży wolności słowa i prawa do informacji pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

Jako Rada Przedsiębiorczości wzywamy KRRiT do udzielenia koncesji dla TVN Style, tak jak wymagają tego obowiązujące przepisy”.

Pobierz Stanowisko w formacie PDF