STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości do Ministra Sprawiedliwości o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Konsultacje projektu ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych z pominięciem organizacji pracodawców i przedsiębiorców.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Rada Przedsiębiorczości wzywa o uwzględnienie w procesie konsultacji środowiska polskich przedsiębiorców.

Projekt ustawy został skierowany przez resort sprawiedliwości w ramach konsultacji publicznych do czterech organizacji związkowych, dwóch stowarzyszeń sędziowskich, dwóch stowarzyszeń prokuratorskich oraz do dwóch organizacji samorządu zawodowego: adwokatów i radców prawnych. Zdumiewające je