STANOWISKA
V

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie realizacji programów Tarczy Finansowej w kontekście wniosku Prezesa NIK

W związku z pojawiającymi się w domenie publicznej informacjami o treści wystąpienia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli („NIK”) w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2023 roku na temat programu Tarczy Finansowej (Program TF) realizowanej przez Polski Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”), przekazujemy poniższe stanowisko Rady Przedsiębiorczości.

Rada Przedsiębiorczości uważa, że Program TF realizowany przez PFR był unikalnym w historii Polski skutecznym działaniem chroniącym sektor przedsiębiorstw i rynek pracy, realizowanym w nadzwyczajnych okolicznościach pandemii COVID-19. Szybka pomoc udzielana w ciągu 24-48 godzin za pośrednictwem polskich banków trafiła do 353 tysięcy przedsiębiorstw, przyczyniając się do utrzymania ponad 3,2 miliona miejsc pracy. Wsparciem objęte były przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dysponujące niskimi buforami płynności finansowej, które zostały wzmocnione przez PFR w krytycznym momencie. Wnioski były weryfikowane w sposób obiektywny za pomocą automatycznego algorytmu z weryfikacją warunków programowych przez ZUS i KAS. Pomoc została udzielona także dużym polskim przedsiębiorstwom z branż krytycznie istotnych dla polskiej gospodarki, jak sektor węglowy i energetyczny, jak również wielu innymi znanym polskim markom, często zapobiegając ich upadłości. Formuła prawna i finansowa Programu TF zapewniała możliwość szybkie przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Brak tak szybkiego działania PFR mógł w konsekwencji doprowadzić do upadłości tysięcy przedsiębiorstw, utraty pracy przez setki tysięcy pracowników oraz poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki, które oznaczałyby wysokie koszty społeczne.

Zasady Programu TF i udzielania subwencji zostały zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej. Przepisy prawa stanowiących podstawę Programu TF nie budzą wątpliwości, a próby ich podważania tworzą niepotrzebne ryzyko dla przedsiębiorców. Na podstawie swoich wszystkich doświadczeń Rada Przedsiębiorczości nie widzi jakichkolwiek przesłanek uzasadniających wypowiedzi zarzucających PFR „… wydatkowane [środków] poza wszelkimi zasadami i rygorami, w okolicznościach wysokiego ryzyka, uznaniowości i korupcji.” Rada Przedsiębiorczości bardzo wysoko ocenia obiektywizm procedur udzielania subwencji oraz profesjonalizm, rzetelność i sprawność PFR w zakresie realizacji Programu TF.